Turniej Miejski w województwie dolnośląskim

Turnieje Miejskie w województwie dolnośląskim co roku dostarczają wszystkim uczestnikom niesamowitych wrażeń. We wszystkich turniejach I etapu Kinder+Sport udział wzięło łącznie 2082 zawodniczek i zawodników!
Turnieje Miejskie Kinder+Sport 2019 w województwie dolnośląskim rozgrywane były w kilku miejscowościach, m.in. Wrocławiu, Miliczu, Miękini, Twardogórze, Górze oraz Wałbrzychu.

Łącznie w tych zawodach udział wzięło 2082 zawodniczki i zawodnicy. Co ciekawe, w tym roku do gry w zawodach Kinder+Sport zgłosiło się więcej zespołów żeńskich.

- Staramy się popularyzować siatkówkę w naszym regionie. Organizujemy wiele turniejów, w których dzieci i młodzież może zbierać pierwsze szlify. Współpracujemy z kilka ośrodkami, które angażują się i pomagają współorganizować turnieje Kinder+Sport. Dokładamy starań, aby jak największą grupę dzieci zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu - powiedział Roman Danilewicz, koordynator turnieju Kinder+Sport w województwie dolnośląskim.

Liczba uczestników w woj. dolnośląskim
"2"

dziewcząt: 114 drużyny, 402 zawodniczki
chłopców: 97 drużyny, 310 zawodników

"3"
dziewcząt: 126 drużyn, 488 zawodniczek
chłopców: 84 drużyny, 370 zawodników

"4"
dziewcząt: 48 drużyny, 286 zawodniczek
chłopców: 37 drużyn, 226 zawodników

Łącznie:
dziewczęta: 288 drużyn, 1176 zawodniczek
chłopców: 218 drużyn, 906 zawodników

Autor: Katarzyna Porębska, fot. Roman Danilewicz